Organizing Committee

Chair Iveta Dirgová Luptáková
Vice-chair Ildikó Matušíková
Technical chair Miroslav Beňo
Members Jana Moravčíková
  Jana Jurinová
  Eva Ürgeová
  Ján Rimarčík
  Martin Valica
  Mária Mešťánková
  Magdaléna Mečiarová